...

کلمه هایی بهتر از عکس بالا برای بیان احساساتم پیدا نکردم!  :hanghead:

دیدگاههای این نوشته بعد از ۲ هفته به صورت خودکار و برای همیشه  قفل می‌شود…    :bye: